רשימת קורסים - המכללה האקדמית תל אביב יפו


שם הקורס פעיל
מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות לא
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לא
אלגברה לינארית 1 כן
אלגברה לינארית 2 לא
קריאה מודרכת במתמטיקה כן
אלגברה לינארית 1 (מרצה : שוני) לא
נושאים במתמטיקה למדעי המחשב לא

11/01/10
לתלמידי כל הקורסים : שימו לב כי האתר איננו פעיל בשבתות, פעילותו מתחדשת עם צאת השבת.