MathExit - תנאי שימוש


זכויות יוצרים

כל הזכויות על החומרים באתר שמורות לצוות אתר MathExit.

ניתן להשתמש בחומר באתר זה לשימוש עצמי בלבד.
כל שימוש אחר ללא אישור מפורש של צוות האתר אסור בהחלט .

שאלות נפוצות על שימוש בחומרי האתר

האם ניתן להשתמש בחומרים באתר לצורכי למידה עצמית או תרגול עצמי ?

התכנים המצויים באתר נגישים ללא תשלום לכל משתמש הרוצה להשתמש בהם לשימושו האישי -- למידה עצמית או תרגול עצמי.

האם ניתן להוסיף חומרים מהאתר כחלק מחוברת / ללמד אותו בכיתה / לצרף אותו לדיסק ?

במידה וברצונך לעשות שימוש מסחרי/המוני בתכני האתר, כגון, אך ללא הגבלה: הוראה, הפצה בדיסק, הפצה באתר אינטרנט, הוספה לחוברת/ספר, אנא צור קשר על מנת שנוכל לסכם על התנאים.


שימוש באתר

צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיקו בכל עת,מכל סיבה שהיא וללא כל התראה. כל שימוש במידע הקיים באתר זה הנו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים ולפיכך מסכימים המשתמשים כי לא תהיה להם כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר בעקבות השימוש בו.


פרטיות

האתר מתחייב בזאת לשמור על פרטיות המשתמשים. פרטי המשתמשים ישמשו לצרכי האתר בלבד ולא יימסרו לגורם צד שלישי כלשהו, עם זאת, רשאית ההנהלה לשלוח עדכונים שונים מעת לעת בדוא"ל למשתמשי האתר.


המשך גלישה מהנה, צוות אתר MathExit.